70 jaar Loosduinse Groenteveilingen (filmpje)

Booming was de tuinbouw in Loosduinen in het laatste kwart van de 19e eeuw. De oppervlakte aan tuinen steeg van 100 ha. in 1870, naar 280 ha. in 1905. Ook het telen zelf veranderde ingrijpend. Werd vroeger de tuinbouw uitgeoefend in de volle grond, in de jaren na 1880 werd razendsnel overgeschakeld op het telen onder glas. De productie van groenten en fruit nam fors toe. Aan de afzetkant was alles nog bij het oude gebleven.

De tuinder kon zijn oogst zelf verkopen op de Haagse markt, meegeven in consignatie met een koopman of een leveringscontract afsluiten met een koopman. De marktpositie van de Loosduinse tuinder hield niet over. Om hierin verbetering te brengen stak een aantal tuinders de hoofden bij elkaar en besloot, naar het voorbeeld in Noord Holland, het avontuur van een veiling in Loosduinen aan te gaan. museum

Op 17 november 1899 stichtten 46 tuinders de Loosduinsche Groentenveiling (L.G.V.) en op 10 april 1900 werd de eerste veiling gehouden. Maar oude gebruiken zijn niet direct de wereld uit. Veel tuinders verkochten een gedeelte van hun oogst onderhands en niet via de veiling. Het bestuur van de veiling gaf het goede voorbeeld. Zij verkochten al hun komkommers via de veiling en 21 leden sloten hierbij aan. Het verplicht veilen bleef een heikel punt. Zelfs zo dat in het jaar 1901 een groep tuinders de Vrije Veiling Loosduinen oprichtte.

70 jaar Loosduinse Groenteveilingen
In deze tentoonstelling kunt u de bestaanscyclus van de Loosduinse groenteveilingen bekijken. Voor een Loosduiner met een tuindersachtergrond wellicht een weemoedig gebeuren?

70 jaar Loosduinse Groenteveilingen – 24 juni t/m 16 december 2017
Loosduins Museum
Margaretha van Hennebergweg 2A | 2552 BA Den Haag

2298 getoond, 126 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *