Haagse Arabesken: de oplossing.

Haagse Arabesken Logo 161Achter de neo-Lodewijk XVI gevel van 1910 is niets meer zoals het was. De Grootmeesters gaan binnenkort weer verhuizen. We vertellen over de tempels.

Grootoosten 3

Overzichtsimpressie koraypoyraz.com (C)

Fluwelen Burgwal 56Locatie: Fluwelen Burgwal 56 (Wijnhavenkwartier)
Vorige week vertelden we over het woonhuis van Rijksbouwmeester Peters en zijn eerste grote opdracht voor de overheid, het vml. Ministerie van Justitie op het Plein. Dat kwam daar op de plek van het woonhuis van Hagenaar Constantijn Huygens, in onberispelijk Hollands Classicisme, zoals het Mauritshuis en met de ‘armen’ van het paleis Noordeinde. Er wordt verteld dat Peters bij de sloop delen van dat huis heeft overgenomen voor zijn eigen woning. Zou die gevelsteen met passer en winkelhaak dan van Huygens komen, dat die Vrijmetselaar was?

Prins Frederik 1817

Prins Frederik in 1817 als Grootmeester.

Nee, de traditionele Vrijmetselaars spiegelen zich graag aan symboliek die terug gaat tot aan de bouwers van de piramides in Egypte, het ontwerp van de tempel van Koning Solomo, de tijden van de Kruisridders en wat niet meer, in Nederland zijn Vrijmetselaren actief vanaf ong. 1720. Huygens werd wel oud, maar niet zó oud.

De eerste loge werd opgericht in 1734 en een jaar erna een Grootloge (het landelijk bestuur) als voorloper op het huidige ‘onder het Grootoosten der Nederlanden‘ van 1756, met haar provincies. De langstzittende Grootmeester zou Prins Frederik worden. In dienst bij het leger van Pruisen zette hij al een jaar eerder voet op vaderlandse

De Fluwelen Burgwal 56 (toen 22) vóór 1910.

De Fluwelen Burgwal 56 (toen 22) vóór 1910.

bodem dan papa Willem wiens landing we vorig jaar zo uitgebreid hebben gevierd. Hij sprak als geboren Berlijner alleen geen woord Nederlands, maar na twee jaar aanvullende studie in Leiden, werd hij goed genoeg bevonden om als 19-jarige Grootmeester te worden. En dat bleek ook, hij zou het 65 jaar blijven!

Prins Frederik woonde op zijn landgoed dat nu Huize de PaauwRaaphorst en

De volgebouwde tuin die zou wijken voor de Muzentoren en de HTM.

De volgebouwde tuin die zou wijken voor de Muzentoren en de HTM.

Ter Horst omvat, twee van de ‘horsten’ (totaal 90+ha!) waar de Koninklijke familie nu (nog) woont. De grenspaal van zijn jachtgebied is er nog te vinden! Als stadspaleisje werd het huis Fluwelen Burgwal, toen nr. 22 ↑, aangekocht in 1841. Prins Frederik biedt in 1847 het gebruik en exploitatie van het pand aan, op voorwaarde van fusie, aan de drie loges L’Union Royale, Eendragt maakt magt en L’Union Frédéric. De achterliggende tuin wordt volgebouwd met

Vanaf de Cliostraat gezien.

Vanaf de Cliostraat gezien.

een tempel en een banketzaal en er komt een woninkje voor een huismeester. De woning wordt in zijn geheel geschonken bij het 100-jarig bestaan van het Grootoosten der Nederlanden in 1856. Andere loges trekken erbij in, een extra tempel volgt voor de hogere graden, en ook de stallen worden gesloopt op ruimte te maken voor deze echte Freemason’s Hall, een logegebouw voor samenkomst, arbeid, inwijdingen en met bestuursruimten, naar voorbeeld van de Engelse broeders.

Prinsessegracht 27

Prinsessegracht 27.

En zo blijven de heren doorgaan met de symbolische arbeid aan de Tempel van volmaking onder het oog van de Opperbouwmeester des Heelals tot 1993. De stadsvernieuw/ling onder de Oppersloopmeester Duivesteijn komt, weliswaar in witte gedaante maar overweldigend, dichtbij en het pand, inclusief alle unieke cultuurhistorische elementen werd verkocht en gesloopt op de gevel na.

Cultureel Maçoniek Centrum 'Prins Frederik', Jan Evertstraat 9.

Cultureel Maçoniek Centrum ‘Prins Frederik’. Klik voor het bordje.

De loges verhuizen dan naar de 2e Sweelinckstraat en het bestuur neemt intrek aan de Prinsessegracht, een pand dat verrassend veel lijkt (zie foto ↑) op het oorspronkelijke huis (↑↑) zoals Prins Frederik het ooit kocht. In het koetshuis aan de Jan Evertstraat 9 vermeldt het bordje Cultureel Maçoniek Centrum ‘Prins Frederik’, hier is de in vrijmetselaarskringen wereldberoemde collectie aan voorwerpen, de aangekochte, historisch vermaardeBibliotheca Klossiana‘ en het eigen complete archief, bijgehouden sinds 1756.

Javastraat 2b, het nieuwe onderkomen.

Javastraat 2b, het nieuwe onderkomen.

In weerwil van wat Monumentenzorg verder aan interessants schrijft, wordt het pand gehuurd* van het Rode Kruis. Het gaat om in totaal 1.400 m² waarvan op dit moment 30% leeg zou staan. De aanleiding was het aflopende huurcontract, maar de wens voor een eigen gebouw dat ten volle benut kan worden leefde al langer. En zo verhuist de Grootloge naar het vers aangekochte (als ANBI kan dat, zie foto) pand Javastraat 2b, het vroegere ‘Indisch Huis‘. Wat er met de collectie van het Cultureel Maçoniek Centrum gaat gebeuren, werd ons niet duidelijk. Er is eerder sprake geweest van verhuizing na 300 jaar naar buiten Den Haag (naar Utrecht), maar daarover nog geen uitsluitsel kunnen krijgen.

Instrumenten voor een winkelkar?

Instrumenten voor een winkelkar?

* Bron: Interne mail naar leden over de aanstaande verhuizing waarin vloeroppervlakken en leegstand wordt genoemd, als ook het jaarlijkse huurbedrag en het verslag van een ‘buitengewoon Grootoosten’ (art. 8.3).

Volgende week gaan we eens kijken naar de goede daden die de Vrijmetselarij zoal verricht. Meestal in vergaande anonimiteit, het is geen serviceclub! Tot die tijd attenderen we u op de interactieve kaart die weer bijgewerkt is t/m deze nr. 161 en nodigen u uit voor uw aanvullingen en opmerkingen in de comments.

655 getoond, 267 bekeken

2 thoughts on “Haagse Arabesken: de oplossing.

    1. Bedankt voor de opmerkzaamheid over deze typefout, inhoudelijk dus geen aanmerking op ons oordeel over ’s mans daden?
      Onder jouw IP-adres staan op DHD twee eerdere reacties onder de naam Jeroen. In beide zitten opvallende spelfouten, kijk er anders ook nog eens naar. En zo helpen we elkaar weer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *