Haagse Arabesken: Benoordenhout.

Haagse Arabesken Logo nr 240De ontwikkeling van het Benoordenhout ging heel geleidelijk en steeds verder de Wassenaarseweg af, totdat nu Wassenaar zelf bereikt is. Het is wel een gevarieerde wijk geworden zo. We vertellen.

wassenaarseweg-22-30-vogels

Overzichtsimpressie koraypoyraz.com ©

wassenaarseweg-22-30Locatie: Wassenaarseweg 22-30 (Benoordenhout)
Den Haag was rond 1900 al enorm gegroeid en dat ging door. Uitbreidingen volgden de bestaande hoofd- en waterwegen, alleen naar het Oosten, aan de overkant van het kanaal naar Scheveningen, bleven de woeste duinen en de sappige weilanden ongerept. Voor het Benoordenhout kwam dat vooral door de eigenaren.

benoordenhout-1909

Klik voor groter, 1909 ingetekend met een stippellijn nog de diagonaal van Lindo.

Stadsuitbreiding eind 19e eeuw was in Den Haag vaak een particuliere aangelegenheid. Bouwgrondmaatschappijen ontwierpen hele wijken en concurreerden met elkaar wat betreft aanbod, locatie etc. Van Stolkpark, Belgisch Park, Duinoord, Zorgvliet, delen van het Bezuidenhout, het Statenkwartier en de Schilderswijk kwamen zo tot ontwikkeling. Tussen 1890 en 1900 lagen er 37 ‘plannen voor de aanleg van openbare straten’ (nieuwe wijken) ter behandeling bij de gemeente!

4-vogels-uil-3De beoordeling met een zwaarwegend advies aan B&W lag bij de directeur van de Dienst Gemeentewerken, ir. I.A. Lindo (zie Arabesk nr. 27). Die heeft zelf ook stevig zijn stempel gedrukt op de stad, met name wat betreft stratenplannen die bij hem kenmerkend diagonaal liepen (en zo resulteerden in opmerkelijke vijfzes– of zelfs zevensprongen). Die diagonalen waren dan vaak de hoofdwegen van de nieuwe wijk die de bestaande af- en aanvoerwegen moest verbinden. Dat was ook zijn plan voor de ontwikkeling van Arendsdorp, van de Javastraat (later aangepast naar laan Copes van Cattenburg) diagonaal naar wat nu halverwege de Jan van Nassaustraat is (zie kaart ↑).

oostduin-en-de-graven-van-bylandtArendsdorp is geen Vogelwijk, maar genoemd naar de stichter van het landgoed, Jhr. Arend van Dorp. Op het moment dat de gemeente het oog liet vallen op de grond, was deze via zijn grootmoeder eigendom (samen met Oostduin) van mr. C.J.E. (Carel) graaf van Bylandt. 14 hectare van het kanaal naar Scheveningen (West) tot aan het St. Hubertusduin (Noord), het Malieveld (Zuid) en tot aan wat nu de Van Hogenhoucklaan is (ofwel de hele West Benoordenhoutse polder). De buurman in het Oosten was daar Van Brienen met Clingendael en Oosterbeek (de Oost-Benoordenhoutse polder).

wassenaarseweg-30Van Bylandt verkoopt eerst wat grond voor het Nassaukwartier (1893, zie Arabesk nr. 22), het laatste perceel gaat van de hand in 1900, het Rode Kruisziekenhuis. Van de rij van vier woningen met de vogels weten we niet exact wanneer ze gebouwd zijn. Ze lijken enorm geïnspireerd op de vijfde buurman van nr. 30 →, die toont het jaartal 1920, het zelfde jaar als links Cultura (Arabesk nr. 66)

BPM omgeving 1921

Shell tussen duin en weiland.

Een jaar later maakt de KLM een foto van de rest van Oostduin ←, het Shell (BPM) gebouw staat centraal (Arabesk nr. 225), de Bachmanstraat wordt volgebouwd. Verdere uitbreiding via de Weissenbruchstraat (Schilderskwartier, Arabesk nr. 22) tot aan het Van Hoytemaplein duren tot 1930. Ten Noorden van de Wassenaarseweg volgen de Oostelijke uitbreidingen de sloten en lanen van de voormalige landgoederen.

huis-op-de-binker-ronke-de-vries-1951Tot aan de Van Alkemadelaan wordt nog gebouwd in de jaren ’30, eroverheen is na-oorlogs. Dat zijn in het Zuiden het verlengde van de de Breitnerlaan, de wijk Uilennest en in het Noorden de Ruychrocklaan met het Huis op de Bunker → van Romke de Vries uit 1951 en de wijk Duinzigt met het Willem Royaardsplein en winkelcentrum uit 1979. De grens van het Benoordenhout is zo de Landscheidingsweg geworden, net achter de drafbaan van Duindigt.

Volgende week een nieuwe vogel als de nummer drie in deze serie. De vierde wordt een school zodat we keurig doorstromen naar de jaarlijkse Onderwijs Oktober. Tot die tijd zijn aanvullingen en opmerkingen van harte welkom en is er voor u nog onze interactieve kaart ↓.

1279 getoond, 99 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *