Sociaal ondernemen is het nieuwe ondernemen!

Sociaal ondernemenSteeds vaker worden ondernemers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Sociaal ondernemers maken hier een belangrijk ingrediënt van in hun bedrijf. Naast het creëren van maatschappelijke impact zorgen zij daarnaast voor financiële duurzaamheid van hun onderneming.

Wat zijn de mogelijkheden voor ondernemers? En wat betekent sociaal ondernemerschap nou precies? Daarvoor kwamen ruim 50 MKB’ers naar de bijeenkomst ‘sociaal ondernemerschap’. Georganiseerd door het MKB, Werkgeversservicepunt en de Social Club. Met medewerking van de Social Impact Factory, De Werkfabriek en de gemeente Den Haag. Robert Medemblik, directeur Mondial van der Velde ’t Veentje Verhuizingen vindt dat sociaal ondernemerschap betekent dat je iets terug doet voor de regio waar een werkgever actief is. Om die reden leidt zijn bedrijf mensen met een arbeidsbeperking op tot verhuizers.

Sociaal ondernemen, hoe doe ik dat?
“Start met een oplossing voor een maatschappelijk probleem en hang er een verdienmodel aan”, is het advies van Bart de Bart tijdens het rondetafelgesprek. Hij heeft Stichting studeren & werken op maat opgericht en begeleidt young professionals met een arbeidsbeperking naar een volwaardige baan. Klik hier voor meer informatie over zijn stichting.

Project ontwikkelaar Wessel Tiessens, “bottom-up gebiedsontwikkelaar” deelt deze mening. Hij heeft plannen voor een restaurant waar je producten kunt eten die in de naburige moestuin zijn gekweekt door mensen met een beperking. Hij voegt er aan toe dat een goede oplossing voor een maatschappelijk probleem ‘free publicity’ oplevert, veel fans en dus ook veel klanten! Bekijk vooral zijn website.

Workshops
Een drietal workshops bood de leden de kans om dieper op de materie in te gaan. MKB’ers die meer wilden weten hoe zij sociaal kunnen ondernemen namen deel aan de workshop “MKB en sociaal ondernemen. Jazeker!” Hier deelden MKB’ers hun ervaringen met sociaal ondernemen.

Sinds 2015 dienen ondernemers met meer dan 25 werknemers, wegens de banenafspraak, banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Jobcarving is een middel om die banen te creëren. Hierover ging de tweede workshop. Deelnemers leerden hoe ze taken binnen een functie zo SMART mogelijk moeten formuleren.
In workshop 3 “van subsidie naar omzet, en van uitkering naar salaris” gingen de deelnemers aan de slag om van een sociaal idee tot een businesscase te komen. Prachtig om te zien hoe een aantal ondernemers na afloop van de workshop verder konden met hun eigen businessplan. Er zijn zelfs matches tot stand gekomen. Na alle workshops gaven verschillende ondernemers aan de volgende stappen te kunnen zetten richting sociaal ondernemen.

De toekomst van sociaal ondernemen
Panelleden erkennen dat sociaal ondernemen in de toekomst een grotere rol zal spelen. Kim Schofaerts, voorzitter MKB Den Haag, vindt dat de discussie niet meer moet gaan om de betekenis van sociaal ondernemerschap, maar welke handvaten nodig zijn om sociaal te ondernemen. Zowel MKB Den Haag als de Social Club gaven aan het niet bij deze ene avond te laten. Er lijkt een mooie toekomst voor sociaal ondernemen in Den Haag weggelegd!
Wil je meer weten over sociaal ondernemen? Bezoek dan de website van de Social Club op socialclubdenhaag.nl of het Werkgeversservicepunt wspdenhaag.nl.

De catering op de avond werd verzorgd door de kandidaten van het Werkgeversservicepunt.

Ondertekening convenant
ConvenantDe gemeente Den Haag, de in Den Haag gevestigde en/of investerende charitatieve vermogensfondsen en het Haagse MKB willen meer samenwerken. Dit komt tot uiting in een convenant welke op 26 april door de partijen is ondertekend.

Door middel van dit convenant spreken de convenantpartners uit meer gebruik te willen maken van elkaars netwerken, kennis en kunde. Daarnaast willen ze wensen, beleid en investeringen beter op elkaar afstemmen, knelpunten actief aanpakken en de samenwerking stimuleren tussen overheidsbedrijven en het maatschappelijk middenveld. Dit alles om efficiënter, duurzamer en effectiever samen te werken ten goede van de Haagse samenleving.

ConvenantIn eerste instantie wordt er samengewerkt op de volgende onderwerpen: Aanpak (Jeugdwerkloosheid), Duurzaamheid, Talentontwikkeling in de kunstensector, Wijkaanpak, Zorg voor zwakkeren in de samenleving, Projecten in het kader van E-Health. Er vind elk kwartaal een overleg plaats en waar relevant kunnen de inhoudelijke thema’s worden aangepast en aangevuld, zodat het overleg aansluit op de spelende vragen in de Haagse samenleving.

Tijdens de ondertekening hebben de wethouder Financiën; Tom de Bruijn, de voorzitter van de HAFO S.A. (Sanne) ten Bokkel Huinink en de voorzitter van MKB Den Haag; Kim Schofaerts kort het belang van dit convenant toegelicht alvorens gezamenlijk te proosten op de structurele samenwerking.

5520 getoond, 386 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *