Disclaimer

Disclaimer DenHaagDirect
DenHaagDirect is een activiteit van DenHaagDirect BV. DenHaagDirect betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. DenHaagDirect BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van al het gepubliceerde op DenHaagDirect in al haar verschijningsvormen. DenHaagDirect aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

DenHaagDirect is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van DenHaagDirect. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. DenHaagDirect kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van DenHaagDirect.

DenHaagDirect werkt met vrijwillige auteurs/bloggers. Er bestaat geen arbeidsrelatie tussen de auteurs/bloggers en DenHaagDirect BV. DenHaagDirect BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel door auteurs/bloggers of door partners/adverteerders geplaatst auteursrechtelijk beschermd materiaal. Uiteraard worden de auteurs/bloggers/partners/adverteerders vooraf goed geïnformeerd en geïnstrueerd over auteursrechtelijke aspecten. Mocht er onverhoopt toch auteursrechtelijk beschermd materiaal door bloggers/auteurs/partners/adverteerders geplaatst worden, dan zal DenHaagDirect.nl dat zo spoedig mogelijk van haar site verwijderen.

DenHaagDirect bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Privacy en cookies
Om je bij het bezoek aan DenHaagDirect te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die door de website op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om persoonlijke voorkeuren op te slaan, statistieken voor de site bij te houden en mogelijk om de site of reclame te personaliseren. Alle gegevens die door DenHaagDirect worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Deze website maakt gebruik van de social plugins. De leveranciers van deze plugins en de onderliggende sociale netwerken kunnen ook cookies gebruiken via deze website. Sociale netwerken die cookies voor bovenstaande doelen cookies op uw computer kunnen plaatsen zijn ondermeer Facebook en Twitter.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Lees meer over hoe we met uw gegevens omgaan in onze privacy verklaring

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud
Op de inhoud en vormgeving van DenHaagDirect rust auteursrecht en databankenrecht. DenHaagDirect en haar auteurs behouden zich hun auteursrecht en databankenrecht op deze content uitdrukkelijk voor. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van DenHaagDirect BV c.q. de rechthebbende. Het is niet toegestaan materiaal (teksten, foto’s en beelden) van DenHaagDirect te her- of gebruiken. Hier wordt slechts een uitzondering op gemaakt, mits voorafgaand toestemming is verleend door DenHaagDirect of de betreffende auteur. Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met de Community Manager van DenHaagDirect via info@DenHaagDirect.nl of direct met de betreffende auteur.  Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk en de naam van de auteur, de publicatiedatum en het webadres van het materiaal. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of, als de publicatie elektronisch is, het (gemiddeld) aantal bezoeken en (gemiddeld) aantal unieke bezoekers.

Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranet en digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met de Community Manager van DenHaagDirect via info@DenHaagDirect.nl.

Beeldrecht
Het beeldrecht van op DenHaagDirect gepubliceerde werken berust bij de betreffende fotograaf of kunstenaar. Het is niet toegestaan beelden van DenHaagDirect te her- of gebruiken. Hier wordt slechts een uitzondering op gemaakt, mits voorafgaand toestemming is verleend door DenHaagDirect c.q. de betreffende fotograaf of kunstenaar. Voor het verkrijgen van deze toestemming kunt u contact opnemen met de Community Manager van DenHaagDirect via info@DenHaagDirect.nl of direct met de betreffende fotograaf of kunstenaar.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van DenHaagDirect op internet is in beginsel toegestaan. Framed of inline linken naar DenHaagDirect, waarbij de content van het DenHaagDirect opent in een vreemde omgeving, is niet toegestaan.

Advertentievoorwaarden
Bekijk hier Algemene Advertentievoorwaarden van DenHaagDirect.