Interview met lijsttrekker Haagse Stadspartij Joris Wijsmuller

Uit onvrede richtte Joris Wijsmuller 16 jaar geleden de Haagse Stadspartij op. Met succes ging hij de strijd aan met de gevestigde orde in de gemeenteraad. Gemiddeld werden er de afgelopen vier jaar per raadslid veertien moties aangenomen. De hoogste score van alle politieke partijen. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart hoopt Wijsmuller het college te halen en ‘prestigeprojecten’ zoals het Spuiforum en de torenflat in Scheveningen te kunnen stoppen.

Waarom bent u de politiek ingegaan?
Niet omdat ik droomde van een carrière als wethouder, Kamerlid of raadslid maar om iets toe te voegen aan het spectrum. Toen ik in de blauwe aanslag woonde nam ik met andere bewoners al verantwoordelijkheid voor onze eigen leefomgeving. Het pand moest gesloopt worden voor de centrumring we hebben toen wel vijf alternatieven aangeboden om het verkeer rond de stad te leiden. Koste wat het kost moest de blauwe aanslag toch wijken, het was voor het bestuur een soort prestigekwestie om ons daar weg te krijgen. Tijdens het verzet kwam ik bewonersgroepen tegen die ook tegen het autistische gemeentebeleid opliepen. Er was alleen maar sprake van eenrichtingsverkeer, er werd amper geluisterd naar alternatieve ideeën en kennis vanuit de stad. De politici die wel oren hadden naar onze alternatieven lieten uiteindelijk toch hun persoonlijk –en carrière belang voor gaan.

Het was een doodzonde, echt kapitaalvernietiging. Iets dat bewoners zelf hadden opgebouwd, goed werkte en een belangrijke functie vervulde voor een grote groep mensen werd in één keer van de kaart geveegd. Een logische zet was daarna om zelf een politieke partij op te richten. De Haagse Stadspartij is geen doel maar een middel. Een middel om geluiden en belangen vanuit te stad te horen en te zorgen dat het beleid daar rekening mee houdt. Als andere partijen dat zien en oppakken zou de HSP overbodig zijn. Maar tot nu toe zijn we de enige partij die een onafhankelijke kritische houding heeft ten aanzien van de plannen van de gemeente. We zetten niet het partijbelang voorop maar de bewoners, terwijl andere partijen het beleid vormgeven door ´topdown´ te werken, van bovenaf wordt er dan bedacht wat goed is voor de bewoners. Het is beter als bewoners zelf initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Ik doe dit dus vanuit mijn betrokkenheid bij de stad, samen met de stad.

Wat is uw band met Den Haag?
In 1984 ben ik vanuit Den Bosch hierheen verhuisd en ik ben echt van de stad gaan houden, ik voel mij hier geworteld. Den Haag is een unieke stad door zoveel natuur dichtbij het centrum zoals het strand en de duinen. Maar ook de grote contrasten in de stad zijn voor Nederlandse begrippen fascinerend. Aan de ene kant is het de stad van de Haagse Sjonnie en aan de andere kant van de koude kak. Den Haag is bepaald geen eenheidsworst, ik houd van die verschillen. Meer dan 140 verschillende culturen maken het levendig. Den Bosch is af en toe gezellig om terug te komen en mijn vader op te zoeken maar het is geen stad waar ik geworteld ben. Ik heb mij hier ontwikkeld als kraker en als betrokkene bij de stad. Dat laat ik niet meer los, het is mijn drijfveer van de liefde voor deze mooie stad.

U hebt vroeger vaak meegelopen in demonstraties, onder andere die tegen kruisraketten in Den Haag. Protesteert u nu nog steeds, maar dan via de gemeenteraad?
Nee. Een rode lijn in mijn bestaan is wel dat ik zelf verantwoordelijkheid neem voor mijn leefomgeving. Toen als kraker en nu als politicus zal ik dat blijven doen. Niet omdat ik altijd maar tegen wil zijn of wil protesteren maar omdat ik niet passief als consument wil omgaan met mijn leefomgeving. Als actieve en verantwoordelijke bewoner wil ik daar zelf invulling aan geven, dat was mijn drijfveer 30 jaar geleden ook al.

Heeft u wel eens overwogen om te fuseren met een andere kleine partij? Zoals Groep de Mos van twee kleinere partijen één grote probeert te maken?
Nee, Groep de Mos is alleen maar bezig met meneer De Mos. Hij wil graag in de raad blijven en heeft daarom een partij opgericht. Hij fuseert met de Ouderen Partij omdat het nu electoraal populair is om iets met ouderen te doen, dat is heel opportunistisch. De SP is wel een partij die ook opereert van onderop door veel actie te voeren maar alles gebeurt vanuit een sterk ideologisch kader. Ze zien vaak belangen van bewoners niet omdat het niet binnen hun kader past. Ze hebben een hele beperkte kijk op de wereld. De HSP is een unieke partij onder de lokale partijen in Nederland. Er is geen andere lokale partij die het al 16 jaar volhoudt omdat de meeste andere conservatief en behoudend zijn. Dat kun je van de HSP niet zeggen, we hebben progressieve ideeën en zetten niet onze eigen idealen voorop. We willen dingen veranderen en weten dat te koppelen aan de gevestigde belangen van bewoners.

Maar de HSP is wel vaak tegen de ideeën van het college. Is er als kleine oppositiepartij genoeg ruimte om jullie eigen ideeën op de voorgrond te krijgen?
We worden vaak geframed als een partij die alleen maar tegen is maar we zijn juist een partij die altijd met alternatieven komt. We dragen ideeën aan vanuit de bevolking. Dat is logisch want er is zoveel kennis aanwezig in de stad en mensen hebben vaak een heel goede kijk op wat er in hun leefomgeving gebeurt. We proberen die kennis een plek in het beleid te geven. Verder hebben we vaak moties en voorstellen binnengehaald vanuit de beperkte mogelijkheden die je hebt als oppositiepartij. Qua zetels zijn we altijd een kleine partij geweest maar in verhouding hebben we veel bereikt. We zijn een kleine organisatie maar we slagen er als geen ander in om krachten uit de stad te gebruiken. Dat maakt dat we meer aankunnen dan mensen denken. We zijn niet tegen veranderingen en vooruitgang maar proberen vooruit te komen door de belangen van bewoners voorop te stellen. Ze doen hun best maar met het framen, we blijven wie we zijn.

Is er een mogelijkheid de zogenaamde ‘prestigeprojecten’ van het college terug te draaien na de gemeenteraadsverkiezingen?
Het bouwvallige plan van het Spuiforum kan nog alle kanten op, er zit nog geen paal in de grond. 10% van het totale budget is al uitgegeven. Dat is heel vervelend maar als je kijkt hoeveel er nog aan uit zou worden gegeven, het risico meegenomen dat het budget ook nog eens overschreden wordt met tientallen miljoenen, is er nog ontzettend veel geld te besparen. Het Spuiforum is een plan dat 100% leunt op gemeentelijke investeringen dus als de gemeenteraad het wil kan het gewoon gestopt worden. Voor de hoogbouwplannen in Scheveningen geldt hetzelfde. Er kan veel meer gestopt worden dan het college doet voorkomen. Niet alles kan teruggedraaid worden maar ze gebruiken een strategie die de burgers doet geloven dat protest geen zin heeft ‘want alles is toch al rond’.

Heeft u de afgelopen jaren kunnen bereiken waar u op hoopte?
Ja absoluut. Als oppositiepartij moet je wel tegen je verlies kunnen, je bereikt niet alles wat je zou willen. Door goede oppositie te vormen kun je plannen bijstellen, de scherpe kantjes ervan af halen. Daarnaast hebben we  met moties veel voor elkaar gekregen. Daarom staan de monumentale kastanjebomen op de Koninginnegracht nog en is ook de rokerij op de Dr. Lelykade gered. Door onze motie wordt bovendien de milieuzone uitgebreid en hebben we de luchtkwaliteit bij het Schenkviaduct kunnen verbeteren. Daarnaast blijft wel staan dat we ook verliezen hebben moeten incasseren. De Eurojust instelling is gebouwd op de verkeerde plek, er is een woonwijk ontwricht omdat er een nieuw kantoor moest worden gebouwd terwijl Den Haag kampt  met enorme kantorenleegstand. Ook is het niet gelukt om de bomenkap op de Laan van Meerdervoort tegen te houden, dat ligt nu bij de rechter.

Wethouder Smit van Verkeer blikte in mijn interview een aantal keer terug op projecten waar u destijds tegen was en hij voor. Zoals de bouw van de tramtunnel en de sloop van de Zwarte Madonna, wilt u daar op reageren?
We zijn tegelijkertijd in de gemeenteraad begonnen zestien jaar geleden en sindsdien hebben we al vaker de degens gekruist. Hij zit in een grote collegepartij die veel meer kan bereiken dan wij. Hij ziet de tramtunnel en de Zwarte Madonna  als succesnummers maar er zat een prijskaartje aan. Als die prijskaartjes in het begin van de discussies met alle budgetoverschrijdingen duidelijk waren geweest dan waren ze er nooit gekomen. De tramtunnel was geraamd om 196 miljoen maar kostte uiteindelijk 500 miljoen door lekkages, compensaties die ondernemers in de buurt kregen, kleine ondernemers die failliet gingen, extra brandveiligheid enzovoorts. Daar waarschuwden wij van te voren voor. Dus achteraf ben ik niet trots dat de tramtunnel er nu ligt, hoe mooi die ook geworden is. De twee ministeries die verhuisden naar de plek waar de Zwarte Madonna stond lieten twee lege ministeriegebouwen achter die nu nog steeds leegstaan en de gemeente ontzettend veel geld kosten. Dat geld verdwijnt in een putje. Dus terugkijkend vind ik nog steeds dat er prima woningen onnodig zijn gesloopt.

Wat zijn uw ambities na de gemeenteraadsverkiezingen?
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 groeide we van één naar twee zetels. Dit keer hoop ik weer het aantal zetels te verdubbelen. We doen onszelf tekort als we een luis in de pels blijven als alleen een oppositiepartij. We willen dus in het college komen om de bestuurscultuur echt te veranderen en meer invloed uit oefenen.

Zie hier het verkiezingsprogramma van de Haagse Stadspartij!

4 thoughts on “Interview met lijsttrekker Haagse Stadspartij Joris Wijsmuller

  1. Hoe kan een man die sjoemelt met de wet door in het geniep een afspraak te maken met het bedrijf De Wollf zich in godsnaam wethouder noemen? Deze man zou per direct uit zijn ambt moeten worden gezet en vervolgens, wegens het overtreden van de wet waardoor talloze mensen die in de buurt van de vermaledijde windmolen wonen geen normaal leven meer kunnen lijden, moeten worden gearresteerd en voor een flinke tijd moeten worden opgesloten.

  2. Zou Wijsmuller er niet goed aan doen ook in zijn presentatie en de agenda die hij uitdraagt een alternatief te willen zijn voor de vier coalitiepartijen ipv voor Groen Links?
    Dat te onpas verwijzen naar zijn roots uit de krakerswereld, kom op zeg. Als zinnig alternatief voor de klassieke machtspartijen mag je toch wel enigszins de indruk wekken dat je capabel bent en het niveau (buiten-parlementaire) aksie-aksie ontstegen? Welke CDA’er of VVD’er die niet meer zijn/haar partij wil steunen in de functie van bijwagen van de PvdA denkt hij zo te overtuigen? Of met die oorbel?

  3. 2 ministeriegebouwen achtergelaten die de gemeente veel geld kosten? naar mijn weten zijn die gebouwen na een dag alweer doorverkocht aan een projectontwikkelaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *