Louis Couperus in Den Haag

Louis Couperus in Den Haag 4

Surinamestraat

Als de dagen korter worden en de wind weer om het huis gaat waaien, mag ik graag met een boek op de bank kruipen. Een van de boeken die ik graag en regelmatig herlees is ‘Van oude mensen de dingen die voorbijgaan’ van Louis Couperus.

Louis Couperus in Den Haag
Louis Couperus is geboren in Den Haag in 1863 en toen hij 9 jaar oud was, vertrokken hij en zijn familie naar Batavia in het toenmalige Nederlands-Indië. Hij zou daar zes jaar wonen en de familie keerde in 1878 terug naar Den Haag. In zijn volwassen leven heeft hij nog

Louis Couperus geboortehuis

Mauritskade 43

een keer een jaar in Indië gewoond en reizen gemaakt als correspondent. En hij was een tak aan een lange stamboom van Indische ambtenaren en bestuurders. Deze ervaringen hebben hem duidelijk geïnspireerd bij het schrijven van wat wel zijn ‘Indische romans’ worden genoemd.

Van oude mensen..
Strikt genomen is ‘Van oude mensen die dingen die voorbijgaan’ geen Indische roman, want het verhaal speelt zich in Den Haag af. Maar alles wat de hoofdpersonen en andere karakters in het boek denken en doen, wordt beïnvloed door gebeurtenissen in Nederlands Indië.

Het boek geeft een mooie beschrijving van ingewikkelde familieverhoudingen en het soms benauwende sociale keurslijf waar mensen in de 19e eeuw in zaten. Daarnaast vind het boek erg spannend, het is een echte page turner. Al zal dat begrip in Couperus’ tijd nog niet gebruikt zijn.

Zoo ik iets ben…
Van Couperus is de mooie uitspraak: ‘Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar’. Hij is in Den Haag geboren, heeft er gewoond en zijn as is begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Maar misschien nog het allermeest heeft hij zijn Haags zijn weergegeven in de prachtige beschrijvingen van de stad in zijn boek ‘Van Oude mensen….’ Lees het boek en je begrijpt waar de foto’s met een * over gaan!

Louis Couperus in Den Haag

Lange Voorhout

  • Veel sporen van Couperus laat ik je zien tijdens mijn wandeling door het Willemspark en Archipel. Meer informatie.
  • Bewegende beelden van de schrijver vind je op Youtube.
  • Het boek is beschikbaar als Ebook.
  • In Den Haag zijn we rijk gezegend met instellingen die ons verder kennis laten maken met leven en werken van Louis Couperus: het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum.

 

1286 getoond, 89 bekeken

3 thoughts on “Louis Couperus in Den Haag

  1. sinds 2013 organiseert de Willemsvaart “De Wereld van Couperus anno Nu” vaarten met Couperuskenner Danny als gids. Varen en wandelen door de wereld van Couperus, waar gelukking nog veel van bewaard is gebleven.

    Ook in 2018, met als Thema Feest aan Zee heel relevant. Couperus heeft de boottocht naar Scheveningen zelf mee gemaakt .. als kind al “Ik heb den Gondel nog gekend” …..

  2. Dank voor de tip van het boek van P.A. Daum. Ik zie dat ik het in de bibliotheek kan lenen. Met als leuk detail erbij: “1890, Eerst verschenen als feuilleton in: Bataviaasch Nieuwsblad. – 1888”. Ook veel van de boeken van Couperus verschenen eerst als feuilleton in de krant of in delen in tijdschriften en werden pas daarna als boek uitgegeven.

  3. De Haagse romans van Couperus zijn sowieso goed. Ze krijgen een extra dimensie door de Haagse dingen. Zoals de aanschaf van beddengoed e.d. bij Iserif (Hoewel: wie kent Iserif in de Venestraat nog?). Hetzelfde geldt voor de romans van Tomas Ros die in Den Haag spelen. Jammer genoeg zijn de romans van Couperus over de klassieke oudheid (nu) onleesbaar. Tip: Lees ”Indische mensen in Den Haag”” van P.A. Daum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *