Maatschappelijke agenda: Bank van betekenis – Rabobank Regio Den Haag

Bank van betekenis, Bron: Dicterbij 2018 Rabobank Regio Den HaagOnze bank wil van betekenis zijn en bijdragen aan een betere wereld. Samen met onze leden hebben we vier maatschappelijke initiatieven gekozen waarmee we in 2018 aan de slag gaan!

Bank van betekenis
De Rabobank wil een betekenisvolle bank zijn, die maatschappelijke impact heeft. Om daar ook echt handen en voeten aan te geven, zijn er vanuit Rabobank Nederland vier thema’s geformuleerd waarmee we aan de slag willen: voeding, zelfredzaamheid, ondernemerschap en lokale woon- en leefomgevingen. Ook in onze eigen regio gaan we aan de hand van deze thema’s maatschappelijke initiatieven ontwikkelen die ons werkgebied sterker maken. Daarom kwamen in oktober de marktteams van onze bank – met daarin ledenraadsleden, commissarissen, directieleden en medewerkers – bij elkaar om samen na te denken over de vraag aan welke maatschappelijke onderwerpen in ons werkgebied wij een bijdrage kunnen leveren.

Ongelijkheid
Ledenraadslid Miriam Bryson is lid van het marktteam van het rayon Rijswijk en was aanwezig bij de discussieavond. ‘We hebben per rayon een dialoogtafel gemaakt en gediscussieerd over een thema waarvan iedereen uit dat rayon meteen wist: dat speelt bij ons, daar zouden we als bank iets mee moeten doen’, vertelt ze. ‘In Rijswijk is dat de sociaal-maatschappelijke ongelijkheid in de samenleving. Als directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Rijswijk zie ik die ongelijkheid dagelijks. En ook dat dit een groter probleem kan worden als we niets doen. Mensen moeten hun problemen namelijk steeds meer zelf en steeds meer vanuit hun eigen kracht oplossen. Maar er zijn groepen in onze samenleving bij wie dat niet zo makkelijk gaat. En als deze mensen niet meer meekomen, wordt de ongelijkheid alleen maar groter.’

Het is een neerwaartse spiraal, ziet Miriam. ‘Factoren als laag opleidingsniveau, een laagbetaalde baan, schuldenproblemen, wonen in een buurt die qua leefbaarheid te wensen overlaat en soms ook domweg pech, kunnen elkaar versterken. Als je eenmaal in die hoek zit en je hebt niet de mogelijkheden of het netwerk om daar zelf wat aan te doen, is het heel lastig om uit die spiraal te komen.’

Ledenraadslid Miriam Bryson: ‘Het is belangrijk dat we initiatieven ontwikkelen die meerwaarde toevoegen aan onze maatschappij.’

Ledenraadslid Miriam Bryson: ‘Het is belangrijk dat we initiatieven ontwikkelen die meerwaarde toevoegen aan onze maatschappij.’

Concreet Plan
Het marktteam Rijswijk heeft ook al een concreet plan bedacht. ‘We gaan vijftien tot twintig minimagezinnen in Rijswijk helpen zelfredzaam te worden door ze in hun kracht te zetten. Anderhalf jaar lang worden ze begeleid vanuit Welzijn Rijswijk, Humanitas en De Uitdaging. Ook onze bank is betrokken. Het doel is deze gezinnen te laten zien welke mogelijkheden er voor hen zijn om hun leefsituatie te verbeteren. We koppelen de gezinnen aan vrijwilligers, ze krijgen trainingen op allerlei gebieden en we helpen de kinderen in het gezin bijvoorbeeld aan een stageplek. Gedurende die anderhalf jaar meten we de resultaten. Hoe staan de gezinnen er financieel voor? Zijn de schulden afgenomen? Hoe is hun gezondheid? Hoe ervaren ze geluk? We gaan dus op meerdere gebieden kijken of de hulp ervoor zorgt dat hun leefsituatie ook daadwerkelijk verbetert.’

Ook in de rayons Den Haag en Zoetermeer-Benthuizen gaan de marktteams het komende jaar aan de slag met initiatieven rond ongelijkheid in de samenleving. Het marktteam Voorschoten-Wassenaar gaat initiatieven ontwikkelen op het gebied van energiezuinig en duurzaam wonen en het marktteam Leidschendam-Vooburg-Leidschenveen gaat bouwen aan een lange termijnrelatie met jongeren. Verder ontplooien in 2018 alle marktteams initiatieven om de circulaire economie te stimuleren.

Het bouwen aan een lange termijnrelatie met jongeren komt voort uit de ambitie van de Rabobank om weer dé jongeren-bank van Nederland te worden. ‘We willen jongeren laten zien op welke gebieden wij ze kunnen helpen’, zegt Miriam. ‘Bijvoorbeeld leren omgaan met geld, maar ook hoe je veilig bankiert. Om te ontdekken wat jongeren precies nodig hebben, gaan we samenwerking zoeken met scholen en sportverenigingen en willen we in gesprek gaan met jongeren tussen de 14 en 15 jaar.’ Miriam vindt het een goed idee om te bouwen aan een lange termijnrelatie met jongeren. ‘Veel jongeren hebben geen verbinding met een bank. Het is ook echt wel een uitdaging om aansluiting te vinden in de leefwereld van deze nieuwe generatie. Hoe verbind je bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de nieuwe media – die elkaar in rap tempo opvolgen – aan bancaire dienstverlening?’

Verduurzaming is een onderwerp dat steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda komt te staan. Reden om in het rayon Voorschoten-Wassenaar de discussie over dit onderwerp flink op gang te brengen en het bewustzijn over het belang van energiezuinig(er) wonen te vergroten. De ambitie: alle woningen waarvoor onze bank een hypotheek heeft verleend, hebben in 2030 het energielabel A. Daarnaast start het rayon een actie om te zorgen dat sportverenigingen in ons gebied in 2020 energieneutraal zijn. Om dit te kunnen bereiken, wordt samenwerking gezocht met de gemeente, ondernemersverenigingen en lokale bedrijven.

Miriam vindt het een goed idee dat onze bank hiermee aan de slag wil. ‘We zijn onze planeet aan het uitputten. Het is belangrijk om na te denken over hoe we onze wereld gezond houden. Overigens is het best een ambitie die we hier als bank formuleren. Het mooie vind ik, omdat we dit vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid doen, kunnen we onze financiële producten inzetten om dit maatschappelijke doel te behalen. Zoals we met de GroenHypotheek voor duurzame nieuwbouwwoningen al doen, bijvoorbeeld. Uiteindelijk levert zo’n insteek zowel de bank als de klant, als toekomstige generaties wat op.’

Circulaire Economie
Een circulaire economie, waarin bijvoorbeeld grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, is sterker, toekomstbestendiger én dus succesvoller. Als betekenisvolle bank met maatschappelijke impact werken alle marktteams van onze bank dan ook graag mee aan het realiseren van zo’n duurzame economie. Miriam ziet op dit gebied kansen door kennis aan elkaar te verbinden. ‘Het hergebruik van glas en plastic is tegenwoordig heel gewoon, maar was ooit nieuw. Zo kunnen nog wel meer innovatieve ideeën bedacht worden om van gebruikte grondstoffen iets nieuws en bruikbaars te maken. De bank hoeft dat natuurlijk niet zelf te bedenken, maar we kunnen dergelijke ontwikkelingen wel stimuleren door partijen aan elkaar te verbinden.’

Verbinder
Sowieso is de rol van de bank als verbinder de rode draad die door alle maatschappelijke initiatieven loopt, zegt Miriam. ‘Ik vind het heel sterk dat de bank zegt: “Als bank zijn we per definitie bezig met financiën, maar we zijn ook heel goed in relatiemanagement en het leggen van verbindingen tussen verschillende partijen.” Zo voegen we waarde toe en zijn we er voor onze klanten. Waar maatschappelijke organisaties zoals Welzijn Rijswijk tegenaan lopen, is dat wij moeilijk het bedrijfsleven kunnen benaderen en betrekken bij ons werk. Nu zijn ondernemingen per definitie verbonden aan een bank. De bank kan die verbindingsrol daar dus goed spelen. Dat vind ik ook de kracht van Rabobank. Niet alleen dat zij lokaal maatschappelijk betrokken is, maar ook dat zij haar netwerken ontsluit voor haar klanten en in het belang van die klanten actief verbindingen legt.’

Rol Waarmaken
Het streven om een betekenisvolle bank te zijn, vindt Miriam mooi. Maar uiteindelijk moet de bank natuurlijk vooral doen waar zij goed in is, zegt ze. ‘We moeten geen verkapte maatschappelijke organisatie worden die ook nog een beetje aan financiële dienstverlening op hoog niveau doet. Daarom is het belangrijk dat we met de maatschappelijke agenda die we nu hebben opgesteld de juiste thema’s pakken en initiatieven uitrollen die meerwaarde toevoegen aan onze maatschappij. Want dan hebben alle belanghebbenden voldoende motivatie om er zelfstandig mee door te gaan. Persoonlijk hoop ik dat we op een gegeven moment kunnen zeggen: we gaan nu een ander thema aanpakken, dat belangrijker geworden is dan bijvoorbeeld ongelijkheid in de samenleving. Want dat zou betekenen dat we geslaagd zijn in onze ambitie en die ongelijkheid minder is geworden. Én dat we onze rol als betekenisvolle bank hebben waargemaakt.’

Tekst: Marjon Hoogesteger
Foto’s: Rabobank Regio Den Haag

3092 getoond, 106 bekeken

One thought on “Maatschappelijke agenda: Bank van betekenis – Rabobank Regio Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *