‘Onze winst zit in een beter Nederland’

Kompass den haagMensenrechten? Dat hebben we in Nederland toch goed geregeld? ‘Niet dus,’ zegt directeur René Rouwette van Kompass. ‘Neem een kwestie als etnisch profileren. Dat heeft alles met mensenrechten te maken. Of kijk naar de positie van statelozen. Genoeg Nederlandse ngo’s wijzen op schrijnende situaties in verre landen, maar wonderlijk genoeg was er tot voor kort geen organisatie voor mensenrechten in eigen land. Kompass. Mensenrechten Dichtbij vult dat gat.’

Hoe gaan jullie te werk?
‘Wij steunen individuen en groepen burgers van wie de rechten op het spel staan. Het gaat dan om burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen. We vragen aandacht, maar zoeken vooral ook naar praktische oplossingen. Een mooi voorbeeld is hoe de politie onlangs besloot een proef uit te voeren met registratie van de reden voor het ‘staande houden’ van burgers. Dat helpt etnisch profileren voorkomen. Zo’n doorbraak was twee jaar geleden nog ondenkbaar.’

Mensenrechten bij wet garanderen en handhaven is primair een zaak van de politiek. Zijn jullie veel aan het lobbyen?
‘Onze taak is de overheid scherp te houden. Precies zoals Nederland zo vaak buitenlandse overheden terechtwijst over mensenrechten. Lobbyen is het middel: publieke opinie, bestuurders en politici overtuigen van de noodzaak actie te ondernemen. Daarbij krijgen we steun van circa dertig professionele lobbyisten. Zij hebben uren ‘gedoneerd’ aan Kompass. Die tijd gebruiken ze om humanitaire kwesties te agenderen bij de politiek.’

Najaar 2016 is Kompass op zoek gegaan naar een geschikte werkruimte. Hoe kwam je bij Steenworp uit?
‘We wilden nadrukkelijk niet ergens in een anoniem kantoorgebouw. Wij werken voor mensen en daarom wilden we in een binnenstad. Dat had Utrecht of Amsterdam kunnen zijn, maar het werd Den Haag. De gemeente heeft via Steenworp direct hulp geboden bij het vinden van een pand. Onze wens was een plek tussen Binnenhof en Schilderswijk: tussen de burgers met de politiek op loopafstand.’

Heb je veel panden gezien?
‘Dat valt wel mee. Toen we in het pand aan de Dunne Bierkade stonden, waren we eruit. Mooier zou het niet worden. Dit is een historisch stukje Den Haag met het Spinozahuis. Om bij ons kantoor te komen, loop je door het Spinozapoortje een steegje in. Het is een gerestaureerde houtloods. Werkelijk een oase van rust met een tuin die we delen met heel aardige buren.’

Hoe staat de organisatie er na een jaar voor?
‘Kompass heeft inmiddels al vijf medewerkers, veel vaste vrijwilligers en pro bono lobbyisten. We werken hard aan een aantal dossiers en kunnen de eerste successen noteren. Financieel zijn we helemaal afhankelijk van donaties van particulieren en fondsen. Onze winst is een beter Nederland.’

Vanwaar de naam Kompass?
‘Een kompas geeft richting aan. Voor ons is dat een samenleving met gewone rechten voor gewone mensen. We brengen de polen bij elkaar en gaan polarisatie tegen. De extra ‘s’ verwijst naar kompassie. Dat spreekt voor zich.’

Kompass. Mensenrechten Dichtbij
Dunne Bierkade 28
2512 BD Den Haag

info@kompass.ngo
www.kompass.ngo
facebook en twitter

1331 getoond, 30 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *