Rabobank Regio Den Haag: ‘Dynamisch werkgebied’

Foto: Katja Poelwijk

Marieke Bonekamp is sinds maart de nieuwe directeur Bedrijven van onze bank. ‘Er hangt een goede energie in dit werkgebied!’

Het World Trade Center in Den Haag is als een enorme bijenkorf. Met alle ondernemingen die zich hier gevestigd hebben – van lokale zzp’ers en innovatieve start-ups tot horecaondernemingen en internationale multinationals – zindert het gebouw van de activiteit en bedrijvigheid. Een betere plek om directeur Bedrijven Marieke Bonekamp te portretteren, is er haast niet. ‘De bedrijvigheid in het WTC is net zo dynamisch en gevarieerd als de bedrijvigheid in het werkgebied van onze bank. Want dat was het eerste wat mij opviel toen ik hier begon: hoe rijk deze regio is aan verschillende bedrijven. Van agrarische ondernemers in Benthuizen tot de horeca op Scheveningen. We hebben een enorm midden- en kleinbedrijf, maar ook veel grootzakelijke ondernemers, vastgoedbedrijven en landelijke stichtingen die hier hun hoofdkantoor hebben gevestigd. En niet te vergeten: overheden, gerenommeerde culturele instituten, de Haagse Hogeschool en Campus Den Haag, een dependance van de Universiteit van Leiden.’

Hoe zorg je ervoor dat je als bank al die bedrijven goed kunt bedienen?
‘Al die verschillende bedrijven hebben natuurlijk hun specifieke vragen, kansen en uitdagingen. Om ze goed te kunnen helpen, hebben we veel specialistische kennis in huis. Zo hebben we aparte afdelingen Handel, Industrie & Dienstverlening, Vastgoed en Publieke Sector. Verder laten we ons adviseren door de sectorspecialisten van Rabobank Nederland. Daar zit ook onze kennisbank, waar heel veel kennis wordt geproduceerd. Ondernemers, ook als ze geen klant zijn van onze bank, kunnen hun voordeel doen met al die kennis en kunde die daar gewoon gratis verkrijgbaar is.’ Wat zijn de uitdagingen van het werkgebied? ‘Een probleem in deze regio is de achterblijvende groei van het midden- en kleinbedrijf, overigens een landelijke trend. Er zijn veel laagopgeleide werklozen en juist het mkb zorgt vaak voor werkgelegenheid voor deze groep, dus dat is zorgelijk. Ook zie je dat hoogopgeleiden de stad uittrekken. Ze werken hier wel, bij ministeries bijvoorbeeld, maar wonen elders. Daarnaast is het belangrijk dat het vestigingsklimaat voor start-ups en ondernemingen in Den Haag verbetert.’

Hoe kan de bank daarbij helpen?
‘Onder andere door te verbinden en kennis te delen. Voor het mkb hebben we een heel mooie nieuwe campagne: Blik op de Toekomst. Dat is een laagdrempelig online platform waarmee we mkb-bedrijven willen helpen groeien. Er zijn verschillende thema’s. We zijn gestart met de thema’s digitalisering en automatisering. In de Rabo Werkplaats Digitalisering die op 31 oktober plaatsvond, konden mkb-ondernemers gratis workshops volgen, bijvoorbeeld over online marketing of automatisering. Daarnaast hebben we een Startersdesk die mkb’ers helpt een goede start te maken met hun bedrijf, waardoor ze meer kans hebben om uit te groeien tot een succesvolle onderneming.’ ‘Wat het vestigingsklimaat betreft, werken we als bank nauw samen met Innovation Quarter. Deze organisatie stimuleert innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te werken, om zo gezamenlijk oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken rondom klimaat, veiligheid, energie, gezondheid en mobiliteit en de bedrijvigheid in die sectoren te stimuleren. Ook zijn we lid van de Economic Board van de gemeente Den Haag, die zich inzet om de stedelijke economie te verbeteren. Verder hebben we ons verbonden aan The Hague Security Delta om innovatieve start-ups in de sector van cyberveiligheid naar deze regio te halen en zo werkgelegenheid te creëren en hoger opgeleiden aan dit gebied te binden.’

Waar liggen de kansen?
‘In Den Haag zitten toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en overheden dicht bij elkaar. De lijnen tussen deze organisaties zijn kort waardoor je makkelijk verbindingen kunt leggen en ze elkaar kunnen versterken. Daarnaast denk ik dat de kracht van dit werkgebied in de diversiteit ligt. Die verscheidenheid aan bedrijven en organisaties, maar ook de culturele diversiteit. Die moeten we benutten. Dat doen we onder andere met ons project Schilderswijk. In deze Haagse wijk met ruim honderd verschillende nationaliteiten helpen we gedreven en enthousiaste ondernemers om te groeien en te professionaliseren.’

Is de Circular Economy Challenge, waarmee de Rabobank bedrijven stimuleert om circulair te ondernemen, ook een voorbeeld van hoe de bank het werkgebied verder wil helpen?
‘Zeker. Maar dat heeft ook te maken met goed regentschap: de aarde goed achterlaten voor volgende generaties. Circulair ondernemen is natuurlijk niet nieuw. Afval als grondstof zien, het hergebruiken van grondstoffen, het sluiten van de kringloop, daar is al langer aandacht voor. Alleen, het is allemaal nog te vrijblijvend. Ik denk dat we uiteindelijk naar een economie gaan waarin circulair ondernemen een maatschappelijke plicht is geworden, waarin het een automatisme is voor ondernemers om circulair te denken. Dat moet ook, want anders putten we deze aarde straks compléét uit met zijn allen. Het is goed dat bedrijven daar nu al mee bezig zijn en met de Circular Economy Challenge willen we dat proces helpen versnellen.’

‘In het verlengde van dat goed regentschap helpen we bijvoorbeeld ook vastgoedondernemers met het verduurzamen van hun vastgoedportefeuille. Vanaf 2023 moeten bijvoorbeeld alle kantoorpanden het energielabel C of hoger hebben. We willen ondernemers daar op wijzen en ze helpen verduurzamen.’

Nieuwe directeur Bedrijven,
Marieke Bonekamp: ‘Ik ga de
komende tijd veel met klanten praten om te horen wat er leeft. En dan kijken hoe wij daar als bank een rol in kunnen spelen.’ Foto: Katja Poelwijk

Wat was je eerste indruk van Rabobank Regio Den Haag?
‘Het viel mij direct op dat deze bank heel diverse medewerkers heeft, met allerlei achtergronden. Velen van hen wonen ook in de regio. Ze werken hard en zijn loyaal aan de bank. Omgekeerd proberen we ook loyaal te zijn naar de medewerkers. Dat is niet altijd makkelijk. Met Bankieren 3.0 komt er een reorganisatie aan. We doen er heel veel aan om medewerkers goed voorbereid de toekomst in te laten gaan. Ze krijgen bijvoorbeeld een ontwikkelbudget om zich te ontwikkelen op een bepaald gebied. Iedereen heeft zijn unieke capaciteiten. Wij willen dat mensen zichzelf een spiegel voorhouden: wat kan ik, waar ligt mijn kracht? Ook voor een eventuele volgende baan. Want tegenwoordig doe je niet meer veertig jaar lang hetzelfde werk bij dezelfde werkgever. Ik voorzie dat kinderen die nu worden geboren allerlei competenties van zichzelf gaan aanboren en verschillende dingen gaan doen. Zelf heb ik dat ook gedaan. Ik kom wel uit de financiële wereld, maar heb altijd in de hoek van de derivaten (beleggingsinstrument, red.) gezeten en bij verschillende investeringsbanken gewerkt, zowel in Londen als in Nederland. Vijf jaar geleden heb ik een ‘turn around’ gemaakt. Ik wilde kredietervaring opdoen en een bredere bankier worden. Dat was best even onzeker. Ik was 45 en dan ga je opeens iets heel anders doen. Kan ik dat wel, vroeg ik mezelf af. Ben ik daar wel geschikt voor? Krijg ik daar wel een baan in?’ Lachend: ‘Maar het is allemaal goed gekomen. Ik zit hier, dus dat is de bevestiging!’

Je komt niet uit deze regio. Ben je al een beetje gewend aan “het Haagse”?
‘Ik ervaar veel energie in de bank en in deze omgeving. Ik proef een sfeer van vernieuwing, van constante verandering. Ik heb zo’n vijf jaar in Londen gewoond en gewerkt. Daar heb je een beetje dezelfde ‘vibe’: politiek, diversiteit, internationale organisaties, veel expats. Het is een mix die voor tolerantie voor verschillende achtergronden zorgt. Verder vind ik het leuk dat er in de stad veel wordt georganiseerd op allerlei gebied. Dat is goed voor de dynamiek én voor de bedrijvigheid!’

Wat kunnen we de komende tijd van jou verwachten?
‘Deze regio was compleet nieuw voor mij. Wat ik er inmiddels van weet, heb ik voor een belangrijk deel van horen zeggen. Maar ik wil het ook voelen. Dat kan alleen door naar buiten te gaan. Veel met klanten te spreken, te horen wat er leeft en te ervaren wat er speelt. En dan kijken hoe wij daar als bank een rol in kunnen spelen.’

CE CHALLENGE
In de Circular Economy Challenge dagen Rabobank, KPMG Sustainability en MVO Nederland bedrijven uit om kansen te zien in circulair ondernemen. Marieke Bonekamp: ‘Ondernemers krijgen advies over waar die kansen liggen in hun bedrijf en hoe ze hun circulaire ideeën kunnen vormgeven. Via MVO Nederland krijgen ze toegang tot een netwerk met partners voor hun circulaire plannen.’

TEKST: MARJON HOOGESTEGER
FOTO’S: KATJA POELWIJK

2094 getoond, 50 bekeken

One thought on “Rabobank Regio Den Haag: ‘Dynamisch werkgebied’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *