Rabobank Regio Den Haag: ‘Mooie dynamiek in werkgebied’

Foto: Katja Poelwijk

Het speciale marktteam in de Schilderswijk dat de successen aaneenrijgt en als kers op de taart de Rabobank Diversity Award in de wacht sleept. De inspanningen in het marktgebied Zoetermeer-Benthuizen om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Sinds Jerry Notenboom begin februari aantrad als nieuwe directievoorzitter zag hij veel dat hem positief stemt. ‘Ik zie een mooie dynamiek in het werkgebied; er gebeurt héél veel. Deze voorbeelden zijn maar een klein deel van wat we allemaal doen.’ Om dergelijke initiatieven te kunnen ontplooien, heb je een bank nodig die het werkgebied kent en weet wat er speelt, zegt Jerry. ‘Ik vind het opvallend hoeveel medewerkers van onze bank tevens wonen in het werkgebied én actief zijn in hun directe omgeving, bijvoorbeeld als trainer van het sportteam van hun zoon of dochter. Zij zijn echt onderdeel van de lokale gemeenschap. Mede doordat zij weten wat er speelt en die kennis met zich meenemen naar de bank, kunnen wij als coöperatieve bank werkelijk een bijdrage leveren aan de regio en met elkaar de omslag maken die op verschillende terreinen nodig is.’

VERBINDEN
Want behalve veel goeds, ziet Jerry ook dingen die aandacht nodig hebben. ‘We moeten een omslag maken op het gebied van duurzame energie, bijvoorbeeld. En er is in delen van deze regio nog steeds een serieus tekort aan betaalbare woningen. Ook moeten we er samen voor zorgen dat kansarmen betere mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces, zeker nu de economie aantrekt en er meer werkgelegenheid is. Zo zijn in het mkb en in de bouw heel hard vakmensen nodig. Als Rabobank kunnen we daar met onze netwerken een rol in spelen. We kijken nu of we een buddy-systeem kunnen opzetten waarmee we via ons netwerk mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen, in verbinding kunnen brengen met ondernemers die op zoek zijn naar vakmensen.’ Als er één bank is die een rol kan spelen bij dergelijke transities, dan is dat de Rabobank, zegt Jerry. ‘Wij zijn dichtbij, zitten in de haarvaten van de gemeenschap en kunnen mensen en organisaties aan elkaar verbinden. Dat is onze kracht en daar onderscheiden we ons mee.’

DIENSTVERLENING
Ook in de dienstverlening vindt Jerry het belangrijk om dichtbij te blijven. ‘Omdat onze klanten steeds vaker online hun bankzaken doen, hebben we enkele kantoren moeten sluiten. De bezoekersaantallen daar waren dusdanig teruggelopen, dat er geen andere beslissing mogelijk was. Tegelijkertijd zien we dat er op een aantal thema’s wel behoefte is aan onze aanwezigheid. De woningmarkt bijvoorbeeld, is heel erg in beweging. Mensen willen op korte termijn een hypotheek regelen. Daarom hebben we van oktober vorig jaar tot maart dit jaar op de Korte Poten in Den Haag tijdelijk een Wooncafé geopend. Op dit moment kijken we of we dit initiatief ergens in het centrum kunnen herhalen, zodat mensen ook op zondag kunnen binnenlopen, een bakje koffie drinken en ondertussen een gesprek over de hypotheek voeren. Dit soort pop-upstores of belevingswinkels worden steeds belangrijker voor ons. Dat we daar zijn waar onze klanten zijn, op de momenten dat klanten daar behoefte aan hebben.’

LEDENRAAD
Tijdens zijn eerste honderd dagen maakte Jerry ook uitgebreid kennis met onze ledenraadsleden. ‘Wat is de ledenraad een goede afspiegeling van ons leden- en klantenbestand! Ik vind de raad zeer professioneel en betrokken; een goede gesprekspartner en klankbord voor de directie en de raad van commissarissen (rvc). Wat de rvc betreft, ben ik erg blij met de toetreding van Lousewies van der Laan, in april. Dat iemand met zo’n prachtige staat van dienst als politica – onder andere in het Europees Parlement – en bij het Internationaal Strafhof wil toetreden tot onze rvc, dat zegt ook iets over het niveau van onze bank.’

ENERGIE
Wat Jerry ten slotte opviel, is de manier waarop de partijen binnen en rondom onze bank als één geheel samenwerken om de bank en ons werkgebied beter te maken. ‘De directieleden, medewerkers, ledenraadsleden, commissarissen, leden, klanten; iedereen is onderdeel van het succes van deze bank. Iedereen pikt signalen op, speelt die aan elkaar door en voedt en helpt elkaar daarmee. In alle gesprekken die ik tot nu toe heb gehad, ervoer ik enthousiasme om kennis te maken, maar óók om met elkaar aan de slag te gaan en goede dingen te doen voor onze klanten en ons werkgebied. Het is mooi om met al deze mensen verbinding te maken en deel uit te maken van dat geheel, dat geeft energie!’

TEKST: MARJON HOOGESTEGER
FOTO’S: KATJA POELWIJK

1742 getoond, 67 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *