Rabobank Regio Den Haag: Samen naar een circulaire toekomst

Michel Schuurman, MVO Nederland: ‘Circulair ondernemen overschrijdt ketens.’ – Foto: Katja Poelwijk

Een goede uitdaging gaat niemand uit de weg. Dus hoe krijg je bedrijven zover om circulair te ondernemen? Juist, je daagt ze uit! Daarom organiseert onze bank de Circular Economy Challenge.

Als u er even over nadenkt, is het eigenlijk heel simpel: de manier waarop we met z’n allen produceren en consumeren, heeft geen toekomst. We putten uit eindige hulpbronnen voor grondstoffen, maken er producten van en na gebruik dumpen we die bij het afval. In Nederland komt bijna de helft van al het afval bij het restafval terecht. Dat levert bij verbranding nog energie op, maar daarna is het voorgoed weg. Om te voorkomen dat we onze planeet uitputten, is het tijd dat we versneld stappen gaan zetten naar een toekomstbestendige, circulaire economie, vindt de Rabobank. Een economie waarin grondstoffen en producten steeds opnieuw worden gebruikt, zonder hun waarde te verliezen.

REGIONALE IMPACT
De Rabobank wil de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Om bedrijven te stimuleren een circulair businessmodel te omarmen, is de Rabobank de Circular Economy (CE) Challenge gestart: een programma waarin bedrijven hun kansen voor circulair ondernemen verkennen en die vertalen naar een goed actieplan met een businesscase. Om regionale impact te kunnen bereiken, werken door heel Nederland lokale Rabobanken met elkaar samen in de CE Challenge. Inmiddels hebben in vier regio’s al ruim vijftig bedrijven meegedaan. Ook onze bank doet mee. In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag trekken wij samen met de Rabobanken Zuid-Holland Midden, Westland, Leiden-Katwijk en Rotterdam op voor onze eigen CE Challenge.

KANSEN BLOOTLEGGEN
In de CE Challenge werkt de Rabobank samen met de adviesorganisatie KPMG Sustainability en MVO Nederland, kennis- en netwerkorganisatie voor duurzaam ondernemen. De challenge start bij KMPG, die een regionale kansenanalyse voor ondernemers maakt. ‘We kijken onder andere welke sectoren een grote voetafdruk hebben qua grondstofverbruik, energieverbruik en afval, maar ook in termen van economische toegevoegde waarde. Op deze snijvlakken liggen vaak de grootste kansen’, vertelt Arnoud Walrecht, projectleider bij KMPG voor alle CE Challenges. ‘Het doel van de rapportage is om focus aan te brengen. Op welk vlak kan de Rabobank ondernemers motiveren mee te doen aan de challenge? Zo blijkt uit de regioscan voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag dat het chemisch cluster in Rotterdam samen met de agrarische industrie in bijvoorbeeld Lansingerland kan werken aan methoden die agrarisch afval omzetten naar chemische producten. En in Den Haag liggen kansen voor de kleinere maakindustrie in het toevoegen van waarde aan afvalstromen. Het mooiste is het natuurlijk als bedrijven deze kansen verderop in de challenge kunnen koppelen aan een goed verdienmodel. Daar gaan wij de bedrijven bij helpen.’

ADVIESTRAJECT
Aan de hand van de regioscan gaan de accountmanagers van de deelnemende banken in gesprek met bedrijven die zich uitgedaagd voelen door de CE Challenge. De ondernemers die daaruit geselecteerd worden om mee te doen, worden gedurende de challenge een-op-een begeleid door KPMG. Arnoud: ‘Ze krijgen een volledig adviestraject, compleet met een bedrijfsscan en diverse inspirerende workshops, georganiseerd door Rabobank en gegeven door MVO Nederland.’

Arnoud Walrecht, KPMG Sustainability: ‘Bedrijven die niet starten met circulair ondernemen hebben op de lange termijn geen toekomst.’ – Foto: Katja Poelwijk

MATCHMAKER
Voor het slagen van het uiteindelijke actieplan is een goed netwerk onontbeerlijk. MVO Nederland speelt een grote rol daarin. ‘Circulair ondernemen overschrijdt ketens’, legt Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland, uit. ‘De afvalstroom van het ene bedrijf kan de grondstofstroom voor het andere zijn. ‘Wij hebben een netwerk van zo’n 2500 bedrijven in allerlei sectoren, die allemaal bezig zijn met duurzaamheid. Dus stel, je bent een mkb-bedrijf in de interieurbranche en je zoekt een circulaire partner, dan delen wij dat binnen ons netwerk om zo een match te maken.’

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Deelname aan de CE Challenge biedt ondernemers een toekomstbestendiger businessmodel. ‘Bedrijven die niet starten met circulair ondernemen hebben op de lange termijn geen toekomst’, voorspelt Arnoud. ‘Grondstoffen zijn eindig en worden duurder. Bovendien groeit de maatschappelijke weerstand tegen de traditionele manier van produceren.’ Michel: ‘Door circulair te ondernemen, kunnen ze juist onderscheidend zijn. Wat mij ook opvalt: ondernemers krijgen door de CE Challenge vaak een nieuw elan. De normen en waarden die je als mens hanteert, moet je als ondernemer soms loslaten vanwege het bedrijfsresultaat. Circulair ondernemen biedt een opening om te werken aan je bedrijfsdoelstellingen én goed te zijn voor de samenleving. Daar word je gelukkiger van.’

PLUIM
Arnoud en Michel vinden het prijzenswaardig dat de Rabobank de overgang naar een circulaire economie wil versnellen. ‘Natuurlijk, het is gezond eigenbelang’, zegt Michel. ‘Tegelijkertijd begrijpt de bank heel goed waar circulair ondernemen over gaat en pakt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat verdient wel een pluim.’

TEKST: MARJON HOOGESTEGER
FOTO’S: KATJA  POELWIJK

2981 getoond, 72 bekeken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *