Te heet om boos te zijn, maar nu… bomenkap langs Scheveningseweg!?

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Op de Scheveningse weg
stond een rijtje bomen
de Bruiin blies alle bomen weg
op de Scheveningse weg

oud springliedje

Een hele tijd heb ik niet geblogd. Ik had het te druk met het begeleiden van mijn nieuwe boek over Italië, dat “Bubbels in een goede spumante” heet en aan het produceren van  een gedichtenbundel “Een winter op Scheveningen”. Beide , plus een bundeling van gedichten over Parijs en Italië, hoop ik in het najaar te kunnen presenteren. Bovendien is het hier in Italië zo heet – het loopt tegen de 40 graden en dat is echt heel heet- dat je eigenlijk maar één ding kunt doen: binnenblijven, veel drinken en jezelf laten gaan als de slaap komt. Ook op de computer gebeurt weinig, ook daarvoor is het blijkbaar te heet. Maar nu lopen zowel de mailbox van mijn vrouw als de mijne vol met verontrustende oproepen van verontruste burgers. En vanuit mijn diepe lethargie werd ik zelfs kwaad.

Het gaat om de bomen langs de Scheveningseweg, die groot gevaar lopen omdat men rigoureus en flink gaat optreden. Geen pardon voor zwakke bestuurders, geen halve maatregelen, weg met die hap. De rails moeten ondersteund worden, men wil een betonnen bak maken, waarvoor de wortels van de kastanjes voor een deel afgezaagd worden (en passant worden de bomen ziek verklaard als een soort positieve smoes: ziet hoe wij begaan zijn met de gezondheid van de bomen!!) men kan dan ook de nieuwe tram door de oeroude laan voeren. Nu is die laan niet alleen oud, het is ook een monument, het is een van de meest aantrekkelijke wegen van Den Haag, waarop men in het buitenland jaloers is. Ook een natuurbeschermersvereniging die ook al genadiglijk aan Madurodam de sloop toestond van een stukje Scheveningse bosjes schijnt erbij betrokken te zijn. Het zij zo, maar het is een schandaal. Een plan van de internationaal befaamde boomchirug Copijn is terzijde gelegd, terwijl ik dat plan heb gelezen en het een heel aantrekkelijk alternatief bood. En – maar dat is niet mijn hoofdargument – het was nog goedkoper per boom ook.

De Scheveningseweg heeft moeten overleven
Ik herinner me heel goed dat in 1945, na de bevrijding, Scheveningen weer werd opengesteld. Het dorp was ontruimd en geëvacueerd in 1943. Het bomenbestand in Den Haag was drastisch geminimaliseerd. De hongerwinter met zijn felle kou en een gebrek aan brandstof had mensen er toe gedreven bomen om te hakken. Maar, vaak met tranen in de ogen, constateerde men na de oorlog, toen de vrije boslucht weer werd ingeademd, dat de Oude Scheveningseweg er nog was en redelijk overeind stond. En het werd weer de wandelweg bij uitstek waarlangs je in de zomer met de open tram van lijn 8 reed, langs Promenade tot aan het Gevers Deijnootplein. En nu, technocraten, stoere bestuurders nemen ferme beslissingen en zonder aanzien des persoons, noch rekening houdend met enige historische waarde, wordt eigenlijk onze (ja, ONZE) weg in de waagschaal gesteld. Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen en kunnen we de desbetreffende wethouder (is dat niet ene de Bruin van iets dat ooit als een Democratische beweging begon, waarbij de mondige burger mee zou kunnen en moeten beslissen over zijn leefomgeving rond 1966, ik weet daar iets van, was ooit lid van het hoofdbestuur van D’66) en zijn kompanen afstraffen.

Scheveningseweg_Wkimedia CommonsWeet hij wat die weg voorstelt?
Ik heb me af zitten vragen (ik moet er even bij vermelden dat ik meer dan 30 jaar politicus ben geweest en als adviseur op het gebied van leefbaarheid in een driehonderdtal gemeenten heb geadviseerd) hoe het is gegaan. Allereerst is er natuurlijk de visie “Wereldstad aan zee”, Scheveningen moet een nog grotere toeristische trekker worden er debet aan. Dus groterte trams. Daar wordt veel aan opgeofferd, naast de bomen ook de inwoners. Het is jammer dat ze er zijn (zowel de inwoners als de bomen). Het is de visie van wethouder Norder, die klaarblijkelijk nog rondspookt: die grotere trams in betonnen bakken passen daarbij. En alles wat er tussen in in de weg staat is lastig en moet weg.

Dan is er de verbetering van het openbaar vervoer, wat ik erg goed vind, maar niet ten koste van alles. Onlangs las ik nog een redelijk stupide visie op een tramlijn op de Westduinweg, een van de meest chaotische en drukke wegen. In plaats van lijn 12 te verlengen naar het Norfolkterrein wat zonder problemen zou kunnen, Duindorp nog beter zou ontsluiten en geen nieuwe problemen creëert, kwam ern een bestuschurlijke visie die echt nergens op leek en ook niet gedragen wordt door de buurt. En toch zet men door.

Ik denk ook dat de wethouder geen politicus is, maar de snelle, dynamische bestuurder uitgangt, die wil scoren (wat hij ook niet is, het lijkt me eerder een veredeld soort amateurpolitieke langzame bedaagde). Als hij als wethouder, politiek verantwoordelijk stadsbestuurder, tegen zijn ambtenaren had gezegd: “Heren en Dames, De rails moet aangepast worden: er mag geen boom sneuvelen, het aanzien van de weg mag niet veranderen, maak een paar alternatieven met  als uitgangspunt die politieke wens”, dan was het gebeurd. Nu blijkt de wethouder geen politicus, maar technocraat met de technocraten. Is het een Hagenaar? Houdt hij van de stad? Weet hij wat die weg voorstelt? Neen, dat hoeft hij niet te weten, want de technocraten weten het en de politieke besluitvorming is daaraan ondergeschikt. Slechte wethouder dus.

Twee grote denkfouten bij de ruimtelijke ordening
Ik heb al eens eerder geschreven dat ruimtelijke ordening een enerzijds voorzichtige en anderzijds vermetele vormgeving is. Te veel van het een of te veel van het ander verstoren goede oplossingen. Ik weet ook dat de twee grote denkfouten bij de ruimtelijke ordening zijn: alleen alles van vroeger is beter naast alleen alles van nu, het moderne, is het beste. Het is geen van tweeën. Het is een afweging waarin historische en actuele argumenten worden afgewogen, waarbij wat het zwaarste is het zwaarste moet wegen. Gezien alles wat er gebeurt (dig it, zeggen ze op de radio) lijkt dat in dit geval het groen. Verder is een goed besluit een produkt van kwaliteit van het besluit maal acceptatie ervan. Wellicht heeft het betonnenbakdenken een hoge technische kwaliteit, maar het draagvlak is gering: het is dus een slecht besluit.

Laat iedereen met de handen afblijven van de bomen op de Scheveningseweg en er voor zorgen dat als het openbaar vervoer verbetert ook het bosgebied verbetert. Zie je, nu word ik ondanks de grote hitte toch boos.

Ik herinner me lang geleden ooit eens gepleit te hebben voor het instellen van een Gouden Norder voor de meest oncreatieve oplossing. Ik stel voor aan wethouder de Bruin deze gouden Norder toe te kennen, iets als de loden Loekie, maar dan veel erger

Hans Franse

 

764 getoond, 489 bekeken

6 thoughts on “Te heet om boos te zijn, maar nu… bomenkap langs Scheveningseweg!?

 1. Hoe zie jij een vrije trambaan op de westduinweg?? Daar is helemaal geen plaats voor
  En er zijn andere oplossingen voor een nieuwe trambaan op de scheveningse weg.; waar je niet deze prachtige weg voor altijd door gaat verpesten!!! Eist wat creativiteit en historisch besef wat helaas niet aanwezig is bij onze ” bestuurders”
  Den haag heeft als eerste (!!!) deze tram besteld bij Siemens zonder eerst onderzoek te doennof deze wel past in een oude stad. Den haag is tochh anders aangelegd dan Munchen (waar nu geklaagd wordt over het lawaai) en Doha!!!

  1. Het ontwerp behelst een enkelvoudige vrije trambaan richting centrum. Richting Norfolk rijdt de tram met het verkeer mee. In die richting is er dan ook nauwelijks filevorming vanaf het kruispunt met de Statenlaan. De meeste fileproblemen beginnen bij dit kruispunt richting Scheveningen Dorp.

 2. je zou lijn 12 kunnen bekijken en wellicht de lijnvoering aanpassen naar het centraal station. De eseentie van mijn artikel is niet de aanpassing/verbetering van het openbaar vervoer, maar de onduidelijke politieke besluitvorming en een gebrek aan politieke visie op de ruimtelijke ordening. Ik vind dat het openbaar verbeterd moet worden, maar niet ten koste van alles. Het zou bv. met geringe middelen al wat gedaan kunenn worden aan overstappen, twee lijnen op één halte. Ik heb al vele malen lijn elf gemist komend van de Statenlaan, terwijl naast de halte van lijn 11 best een uitstaphalte zou kunnen zijn.Ik denk dat efficiency, slimme oplossingen goedkoper en vaak beter zijn dan dure ingrepen (zie A4). Ik blijf tegen een tram op de Westduiinweg, tenzij er een grandioze oplossing komt voor het vastlopenbede verkeer in/op Scheveningen.

  1. Voor een snelle tramverbinding heb je zoveel als mogelijk een vrije trambaan nodig. Die via de Westduinweg, Statenlaan, Eisenhouwerlaan en
   Scheveningseweg kan echt snel zijn. Ook is van belang voor senioren met rollators o.i.d., mensen met een beperking in rolstoelen/scootmobielen en
   moeders met kinderwagens. Die kunnen gelijkvloers gebruikmaken van de nieuwe brede trams met aangepaste instaphaltes. Ze kunnen direct naar CS. Zo wordt en blijft de mobiliteit van deze groepen optimaal.

 3. Een oplossing voor het stagneren van een doorstroming van het verkeer op de Westduinweg is hoogwaardig OV met een snelle directe verbinding naar het centrum van Den Haag en CS. Zo krijgen de (senior-) bewoners van Duindorp en het Havenkwartier eindelijk via het Statenkwartier en via de vernieuwde trambaan op de Scheveningseweg die snelle tram. Daarnaast moet ook snel betaald parkeren worden ingevoerd in het Haven-, Geuzen- en Statenkwartier om zo zoekverkeer van bezoekers te ontmoedigen.
  Geleid ze naar een P&R in de Binkhorst waar die tram een halte krijgt naast de uitgang van de Rotterdamsebaan,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *