Twee wat minder bekende kerken in Den Haag

kerk 006

Zoutkeetsingel, voormalige kerk Vrije Evangelische Gemeente (foto Jan Fokkema)

Ik zelf loop niet echt de kerken achterna. Zij achtervolgen mij wel op elke woonplek. Wonend in de 1e Wesselsstraat bevond zich vlak bij mij op nummer 49 de kerk van de Oud Gereformeerden Gemeente. Het kerkgebouw wordt daarna, tot aan de sloop, overgenomen door Pinkstergemeente De Morgenstond. En als ik in ons tuintje sta kan ik op de toren van de Julianakerk zien hoe laat het is. Verhuisd naar de Vruchtenbuurt woon ik tegenover de Bosbeskapel in de gelijknamige straat. Nu woon ik in het begin van de Soesterbergstraat. En jawel hoor, vlak naast mij staat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ook wel aangeduid als de Mormonenkerk.

De Vrije Evangelische Gemeente
Hoe vaak heb ik niet gefietst of gewandeld over de Lijnbaan. En altijd zie ik aan de overkant van het water, de Zoutkeetsingel, dat mooie ranke torentje. Van wie is dat kerkje en wie houden er hun eredienst?

Tussen 1901 en 1903 verrijst aan de Zuid West Buitensingel (nu Zoutkeetsingel geheten) een kleine kerk. Zij is bestemd voor de Haagse Kruisgemeente. Een in 1834 afgesplitste tak van de vroegere officiële staatskerk, de Nederlands Hervormde Kerk. Het gebedshuis krijgt de naam Eben-haëzer (Steen der Hulp). In 1917 houdt de gemeente op te bestaan. Nu trekt de Gereformeerde Gemeente in het pand. Het kerkje blijkt te klein voor de groeiende gemeente. In 1933 verhuist men naar de Betlehemskerk in de Breedstraat. Deze kerk is inmiddels gesloopt. Het jaar daarop komt de Vrije Evangelische Gemeente, een afsplitsing van de Gereformeerde Kerk, in het pand. En in de laatste jaren houdt de Chinees Christelijke Kerk haar diensten in dit kleine kerkgebouw. Wie goed kijkt ziet enkele Chinese karakters boven de toegangsdeur staan.

kerk 004

Kerk gezien vanaf de Lijnbaan (foto Jan Fokkema)

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Deze kerk, van Amerikaanse komaf, houdt eerst haar diensten aan de Loosduinsekade nummer 12. Een eenvoudig pand waar nu de Chinese sportvechtschool Wu Dea gevestigd is. In 1957 verhuist de gemeente naar een nieuw pand aan de Leersumstraat, achter de Soestdijksekade. Zijn gelovigen bestaan vooral uit Amerikanen. De kerk is in principe voor iedereen toegankelijk. De Mormoonse tempel in Zoetermeer, aangeduid als de Haagse tempel, is alleen bedoeld voor echte gelovigen. De Mormonenkerk is in 1830 opgericht door Joseph Smith Jr. Zij dankt haar naam aan het heilige boek Mormon.

kerk 002

Leersumstraat, Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen (foto Jan Fokkema)

De Mormonen in de literatuur
Wie het boek ‘Conserve’ van Willem Frederik Hermans leest krijgt een weinig vleiend beeld geschetst van de Mormonen. Datzelfde geldt voor het Sherlock Holmes-verhaal ‘Studie in rood’ van Arthur Conan Doyle. Toch hoef je niet te schrikken als er af en toe iemand van hen aanbelt (Mormonen hebben net als de Jehova’s een zendingsplicht). Keurige jongemannen in zwarte pakken met een zwaar Amerikaans accent. En keurige jongedames in de verplichte lange rokken of jurken (ook sex voor het huwelijk is verboden). En met de Kerst ontvangen we altijd een uitnodiging voor de Kerstviering.

Andere kenmerken van de Mormonenkerk
Oorspronkelijk was binnen de Mormoonse kerk veelwijverij (polygamie) toegestaan. Onder druk van de overheden is dit verboden. Wel komt het nog voor bij kleine groepen orthodoxen. Men ziet nog wel eens een foto van zo’n familie in de krant: het gezinshoofd met vier vrouwen, dertig kinderen en heel veel kleinkinderen. Onlosmakelijk verbonden met deze gemeenschap is de zogeheten postume doop. Leden van ons Koninklijk Huis en zelfs Anne Frank zijn op die manier gedoopt. Zo’n doop is bezien vanuit de Mormoonse kerk onherroepelijk. Ik vrees dat Petrus met zijn handen in het haar zit. Daar staat tegenover dat veel Mormonen zich druk bezig houden met sociaal en vrijwilligerswerk. Zij worden daarom geacht tien procent van hun inkomen aan de kerk over te dragen.

893 getoond, 335 bekeken

One thought on “Twee wat minder bekende kerken in Den Haag

  1. Even ter aanvulling:
    1. Meer dan de helft van de mormonen wereldwijd zijn niet-Amerikaans en wonen buiten de VS.
    2. Polygamie kwam enkel voor tijdens de beginjaren van de kerk. Het is nu totaal verboden in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zie https://www.mormonisme.info/mormonen-en-polygamie/ voor meer info
    3. De doop voor doden is niet onherroepelijk: ze wordt aan de levende zielen in het hiernamaals aangeboden, maar het is iedereens vrije keuze om dat te aanvaarden of niet. Wij zorgen enkel dat de verplichting die Christus stelde (enkel door de doop in water kan iemand het eeuwig leven beërven) voor iedereen vervuld is.
    3. De genoemde literaire bronnen zijn nu niet echt een toonbeeld van degelijk onderzoek naar het mormonisme.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om Spam en automatische reacties te voorkomen aub onderstaande beantwoorden *