Vergunningen voor 116.000 m2 kantoortransformatie in Den Haag

transformatie kantorenDe transformatie van kantoren naar andere bestemmingen verloopt volgens de gemeente Den Haag voorspoedig. In 2013 is voor 116.000 m² een vergunning verleend.

Wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid, Cultuur) is tevreden dat de doelstelling van 100.000 m² ruimschoots is gehaald. ‘De woningbouwopgave moet grotendeels binnenstedelijk worden gerealiseerd, onder andere door de transformatie van leegstaand vastgoed. Belangrijk gegeven is dat wij niet bouwen om te groeien, maar bouwen omdat we groeien. We zetten daarbij in op duurzame groei.’

Overheidsgebouwen
De komende jaren gaat de gemeente zich daarnaast, samen met het Rijk, richten op de transformatie van een aantal andere beschikbare – vaak grootschalige – overheidsgebouwen, zoals de ministeries van SZW en BuZa. Dat staat in de voortgangsrapportage Transformatie kantoren 2014 die wethouder Wijsmuller aan de raad stuurde.


Record vergunningsaanvragen
Vorig jaar is er opnieuw een record aan vergunningaanvragen voor kantorentransformatie in Den Haag aangevraagd. In drie jaar tijd is er nu voor 350.000 m² kantoorruimte een vergunning gevraagd om te transformeren naar een andere bestemming. Het gaat dan om woningen, studentenhuisvesting, detailhandel, horeca en een hotel.


Van kluskavel tot kas op het dak
Het Junoblok, een voormalig kantoorgebouw in de Binckhorst, is in oktober van dit jaar door de gemeente Den Haag klusrijp gemaakt. Het grootste kluscomplex van Den Haag gaat plek bieden aan kluskavels voor appartementen, werkruimtes of een combinatie ervan. Al bij de start verkoop in maart 2014 is op alle 67 kluskavels een optie genomen.

In een voormalig kantoorgebouw van Philips in de Televisiestraat komt het grootste stadslandbouwproject van Europa. Dit oude kantoorpand wordt omgevormd tot een meerlaags stadslandbouwcentrum. Op het dak komt een kas van 1200 m² te staan.

Groei Den Haag
Het inwonertal van Den Haag groeit jaarlijks. Terwijl de behoefte aan kantoorruimte in woonwijken afneemt, groeit de behoefte aan woningen in binnenstedelijke wijken. In die behoefte kan voor een deel worden voorzien door in leegstaande kantoren woningen te realiseren. De gemeente stelt dat Den Haag zich onderscheidt van andere steden door de kansrijke ligging van veel leegstaande kantoorpanden, zoals het Benoordenhout en het Bezuidenhout. ‘Voor investeerders is het aantrekkelijk om zulke panden te verbouwen tot appartementen of woningen. Den Haag zet kantorenloodsen in om marktpartijen bij transformatieplannen te faciliteren.’

2172 getoond, 256 bekeken

One thought on “Vergunningen voor 116.000 m2 kantoortransformatie in Den Haag

  1. Wat een getallen, er staat dat er voor ‘350.000 m² kantoorruimte een vergunning gevraagd’ is om te herbestemmen. Toen De Bonneterie leeg kwam te staan, ging het om 5.000 m². 70x zoveel dus wordt er alleen al herbestemd. Hoeveel zal er dan nog wel niet gewoon leegstaan? Is slopen en een parkje aanleggen nooit een optie eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *